• 支援16CH影像輸入
 • 5M/4M/3M/1080P/720P/960H/D1
 • 輸出最高4K解析度
 • 支援2入硬碟空間
       

 • 4個五合一頻道
 • AHD/TVI/CVI/960H/D1
 • 最新H.265 壓縮技術
 • 支援1入硬碟,最大支援單顆14TB
           

 • 8個五合一頻道
 • AHD/TVI/CVI/960H/D1
 • 最新H.265 壓縮技術
 • 支援1入硬碟,最大支援單顆14TB
           

 • 16個五合一頻道
 • AHD/TVI/CVI/960H/D1
 • 最新H.265 壓縮技術
 • 支援2入硬碟,最大支援單顆14TB